İlkeler

İnsan hakları ve demokrasi

Etik değerler

Sosyal sorumluluk

Katılımcı yönetim ve kurumsallaşma

Saydamlık

Yenilikçilik

Sürekli gelişmeHayat boyu öğrenme

Kaliteye önem verme

Girişimcilik

Değişim ve gelişime açık olma    

İstikrarlı yönetim

Öğrenci odaklılık

Çağdaş eğitim

Başarı odaklılık

Vizyonun paylaşılması