Çalışma Grupları

I. GRUP ÜYELERİNİN SORUMLU OLDUĞU KISIM

A- KURUM HAKKINDA BİLGİLER

 • İletişim Bilgileri
 • Tarihsel Gelişimi
 • Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
 • Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri
 • Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri
 • Yükseköğretim Kurumunun Organizasyonel Şeması

I. GRUP BAŞKAN VE ÜYELER

S.N

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr.

Mustafa YILDIZ

Başkan

2

Genel Sekreter

Kubilay ARAS

Üye

3

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kahraman AYIRKAN

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi

Berivan VARGÜN

Üye


II. GRUP ÜYELERİNİN SORUMLU OLDUĞU KISIM

B- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 • Kalite Politikası
 • Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri
 • Paydaş Katılımı

Kurumun, stratejik yönetim sürecinin bir parçası olarak kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini nasıl belirlediğine, uyguladığına, izlediğine ve süreci nasıl iyileştirdiğine ilişkin metodolojisini bu kısımda anlatması beklenmektedir.

II. GRUP BAŞKAN VE ÜYELER

S.N

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr.

Mehmet BİBER

Başkan

2

Prof. Dr.

Mustafa YILDIZ

Üye

3

Genel Sekreter

Kubilay ARAS

Üye

4

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kahraman AYIRKAN

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi

Berivan VARGÜN

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi

Kutay ÜSTÜN

Üye

7

Öğr. Gör.

Sinan ÜST

Üye

8

Öğr. Gör.

Abdurrezak Emre KAYA

Üye

9

Öğr. Gör.

Fırat YARDIMCIEL

Üye

10

Arş. Gör.

Erman KAÇAR

Üye

III. GRUP ÜYELERİNİN SORUMLU OLDUĞU KISIM

C- EĞİTİM ve ÖĞRETİM

 • Programların Tasarımı ve Onayı
 • Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
 • Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
 • Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma
 • Eğitim-Öğretim Kadrosu
 • Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

III. GRUP BAŞKAN VE ÜYELER

S.N

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr.

Bülent KURTİŞOĞLU

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem EŞTÜRK

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Okan AKKIN

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi

Nilcan MERT

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet BAYĞIN

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi

Doğan SALTAŞ

Üye

7

Öğr. Gör.

Yakup Kürşat ARAS

Üye

8

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Evrin YILDIZ

Üye

9

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Yavuz KEPENEK

Üye

10

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Havva VANLI

Üye


IV. GRUP ÜYELERİNİN SORUMLU OLDUĞU KISIM

D- ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME VE TOPLUMSAL KATKI

 • Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
 • Kurumun Araştırma Kaynakları
 • Kurumun Araştırma Kadrosu
 • Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi


IV. GRUP BAŞKAN VE ÜYELER

S.N

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Doç. Dr.

Mehmet ARSLAN

Başkan

2

Dr.Öğr. Üyesi

Kutay ÜSTÜN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi

Hasan Hüseyin ÇOBAN

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi

Reşat Ahmet AĞAOĞLU

Üye

5

Dr.Öğr.Üyesi

Nurcan ERBİL

Üye

 

Öğr. Gör.

Bora TOPAL

Üye

6

Öğr. Gör.

Melike YILDIZ

Üye

V.GRUP ÜYELERİNİN SORUMLU OLDUĞU KISIM

E- YÖNETİM SİSTEMİ

 • Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
 • Kaynakların Yönetimi
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi
 • Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme

V. GRUP BAŞKAN VE ÜYELER

S.N

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr.

Mustafa YILDIZ

Başkan

2

Genel Sekreter

Kubilay ARAS

Üye

3

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kahraman AYIRKAN

Üye

4

Personel Daire Başkanı

Filiz VURAL

Üye

5

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Yavuz KEPENEK

Üye

6

SKS Daire Başkanı

Havva VANLI

Üye


VI. GRUP ÜYELERİNİN SORUMLU OLDUĞU KISIM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

VI. GRUP BAŞKAN VE ÜYELER

S.N

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr.

Mustafa YILDIZ

Başkan

2

Prof. Dr.

Sibel CENGİZ

Üye

3

Genel Sekreter

Kubilay ARAS

Üye

4

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kahraman AYIRKAN

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi

Nilcan MERT

Üye

6

Dr. Öğr. Üyesi

Zakir ÇALDIRAN

Üye

7

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet BAYĞIN

Üye

8

Dr. Öğr. Üyesi

Burcu AKÇA

Üye

9

Dr. Öğr. Üyesi

Murat AYGÜN

Üye

10

Öğr. Gör.

Turan İNANIR

Üye

11

Öğr. Gör.

Ömer Cenap ÖZDEMİR

Üye

VII. GRUP ÜYELERİNİN SORUMLU OLDUĞU KISIM

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Kurumun güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunulması beklenmektedir. Kurum daha önce bir dış değerlendirme sürecinden geçmiş ve kuruma sunulmuş bir Kurumsal Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen iyileşmeye açık yönlerin giderilmesi için alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmelerin neler olduğu açıkça sunulmalı ve mevcut durum değerlendirmesi ayrıntılı olarak verilmelidir.

VII. GRUP BAŞKAN VE ÜYELER

S.N

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr.

Mehmet BİBER

Başkan

2

Genel Sekreter

Kubilay ARAS

Üye

3

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kahraman AYIRKAN

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi

Berivan VARGÜN

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi

Kutay ÜSTÜN

Üye

6

Öğr. Gör.

Sinan ÜST

Üye

7

Öğr. Gör.

Abdurrezak Emre KAYA

Üye

8

Öğr. Gör.

Fırat YARDIMCIEL

Üye

9

Arş. Gör.

Erman KAÇAR

Üye