Kalite ve Akreditasyon süreçleri hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı

04 Mart 2024 Pazartesi

Üniversitemizde kalültürünü geliştirme, sürdürülebilir kılma ve kaliteyi iyileştirme faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Ardahan Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından 15-16 ve 19 Şubat 2024 tarihlerinde kurumumuzun tüm akademik ve idari birimlerine yönelik toplantılar serisi düzenlendi. Üniversitemiz Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Kaçar, Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Nilcan Mert ve Araş. Gör. Dr. Züleyha Hande Akata Şahiner öncülüğünde düzenlenen beş kapsamlı toplantıda, kalite iyileştirme çalışmalarının tüm birimlerde ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmesi gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında kurumun stratejik hedefleri, misyon ve vizyonuyla uyumlu tüm plan ve uygulamalarının sürdürülebilir kılınması konusunda önem arz eden PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) çevrimlerinin nasıl kapatılabileceği konusunda eğitimler verildi. Bu eğitimlerde kalite kültürünün geliştirilmesi ve kurum içinde yaygınlaştırılmasının en temel göstergelerinden biri olarak tüm akademik ve idari personelin Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmalarına katkı sağlaması gerekliliği aktarıldı. Bu hususta, KİDR çalışmalarına temel teşkil edecek olan Birim İç Değerlendirme Raporlarının (BİDR) mahiyeti ve bu raporlar hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi.