2024 yılı kalite güvencesi çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı

27 Mayıs 2024 Pazartesi

Kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarını sürdürülebilir kılma amacıyla Ardahan Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından 27 Mayıs 2024 tarihinde İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Nazım Hikmet Konferans Salonunda kurumumuzun tüm akademik birimlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet BİBER, Birim Kalite ve Akreditasyon Temsilcileri (Dekanlar ve MYO Müdür/Müdür Yardımcıları), Bölüm Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Başkanları (Bölüm Başkanları), Fakülte ve MYO Sekreterleri ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantı, Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Kaçar'ın 2023 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları kapsamında birimlerden gelen Birim İç Değerlendirme Raporlarına (BİDR) yönelik geri bildirimleriyle başladı. Dr. KAÇAR, söz konusu raporlardaki 
eksikliklerin Kurumumuzca özenle analiz edildiğini ve ortaya çıkan sonuçların kendi öz değerlendirmemize birer katkı olarak ele alındığını belirterek şunları söyledi: "Güçlü bir içerikle koordinatörlüğe ulaşmış olan Birim İç Değerlendirme Raporları analiz edildiğinde, bu raporların sorumlusu olan Birim ya da Bölümlerin Kurumsallığın temel özelliklerinden olan takım çalışmasına, kurumsal hafızaya ve birim ya da bölüm içi etkin iletişime özellikle dikkat ettikleri ve raporu tüm bölüm ya da birim üyelerini kapsayan bir çalışma organizasyonuyla, özellikle raporun hazırlanış amacının bilincinde olan etkin bir çalışma organizasyonla hazırladıkları fark ediliyor. Bu bilincin tüm birimler ve bölümlerde gelişmesini ve böyle çalışmaların örnek olmasını temenni ediyoruz.

Toplantı, Ardahan Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatör Yardımcılarından Öğr. Gör. Dr. Benazir ÖZTÜRK'ün sunumuyla devam etti. Dr. ÖZTÜRK akreditasyon süreçlerine dair "Kurumsal Akreditasyon" ve "Program Akreditasyonu" başlıkları çerçevesinde önemli bilgiler sundu. Dr. ÖZTÜRK'ün sunumunun ardından Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet BİBER, kalite kültürü çerçevesinde akreditasyon çalışmalarının Kurumumuzca benimsendiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve akreditasyon süreçlerinde mesafe katedilmesi konusunda tüm akademik ve idari birimlerin azami çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Yoğun katılımlı toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.